ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ

Barbara

Η Ωραία Κοιμωμένη

Ο εχθρός μου

Απλά σ’ αγαπώ

Αύγουστος

Ο λόγος του βασιλιά